CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L. és una societat d’auditoria inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S1714 i membre de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya amb el número 843

 

CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L

C\ Ultònia, 2-6   17002 Girona 
Telf: 972 20 50 04 /  Fax: 972 21 86 01   
 Costat del pàrquing de la Plaça del Lleó (Mercat Municipal)

cd-auditors@cd-auditors.com

Els nostres serveis


CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L disposa d'un equip de professionals en l’àmbit de l’auditoria de comptes , especialitzat en la realització d’auditories comptables, financeres i de gestió

Pel què fa a AUDITORIES I ANÀLISI D'EMPRESES, realitzem els següents serveis: auditories de comptes, financeres i de gestió, informes especials, auditories financeres d'entitats públiques, informes de fiscalització d'entitats i organismes públics, anàlisi de la situació financera i econòmica de les empreses, plans de viabilitat, valoracions d'empreses.

En l'àmbit CONCURSAL realitzem actuacions judicials (peritatges i valoracions, preparació i seguiment d'expedients de  suspensió  de pagaments i fallides i administració judicial).

Com a Consultors en GESTIÓ DE LA QUALITAT, l'assessorem i realitzem les tasques necessàries per a la implantació d'un sistema d'assegurament de la qualitat a la seva empresa, en totes les fases del procés, que inclouen anàlisi prèvia, per a la implantació d'un sistema de qualitat basat en Normes ISO 9000; implantació del sistema de qualitat adequat a la seva empresa, i auditories de qualitat, on efectuem un control del sistema implantat.

A CD Auditors som concients de la importància de les dades dels nostres clients, disposem d'experts informàtics per a la confecció de la documentació necessària per a complir amb la Llei orgànica de Protecció de Dades així com de les Auditories de dades necessàries per assegurar en tot moment la seguretat de la informació i en l'emissió d'informes d'auditoria per a la verificació del compliment de la Llei de protecció de dades

 

Els nostres Socis i Auditors

CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L és una societat d’auditoria de comptes inscrita al ROAC número S1714, tenint la titularitat de totes les participacions tres socis persones físiques que ostenten la majoria del capital social i dels drets de vot, estan enregistrats dos dels socis auditors de comptes al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

El detall dels socis actuals i càrrecs que desenvolupen a CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL són els següents:

Josep Carreras Fornells NIF 40286715F   Soci auditor inscrit ROAC 2281 (45%) Administrador únic.
Martí Bassó i Alcalde NIF 40285455N         Soci auditor inscrit ROAC 6300 (10%).
Narcís Darné Masdemont NIF 40281104F  Soci no auditor (45%).

La societat d’auditoria  CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL es constituí a partir de la integració dels departaments d’auditoria de dues firmes independents de prestació de serveis professionals en diferents àmbits, permetent aquesta unió realitzar la prestació de serveis d’auditoria d’ambdues firmes sota la mateixa firma CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL , amb personal especialitzat i amb dedicació exclusiva.
Les firmes independents continuen  realitzant les prestacions de serveis professionals a  excepció de  l’auditoria  de comptes, tenint socis comuns a la firma d’auditoria CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL, essent les  seves activitats i adreça :

Grup Gestió Girona, SL
NIF  B17782467
Assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica
Carrer Ultonia, 2
17002 Girona

Martin Bassó SLP
NIF 17287269
Assessoria laboral fiscal i comptable
Carrer Barcelona 23
17002 Girona


La societat Grup Gestió Girona, SL realitza la seva prestació de serveis professionals per mitjà de tres societats de les quals posseeix el 100 % de les participacions Gestió Girona, SL , Gestió Girona Consulting, SL i Gestió Girona Advocats, SL, les quals presten respectivament els serveis d’Assessoria laboral, Assessoria Fiscal Comptable i Assessoria Jurídica.

La firma d’auditoria CD AUDITORS Auditoria i Consulting SL realitza la seva activitat d’auditoria amb professionals i equips de treball propis i amb dedicació exclusiva a la realització d’auditories de comptes. Així mateix la firma aplica mesures per salvaguardar la independència respecte els encàrrecs dels seus clients.

 

ADMINISTRACIÓ CONCURSALS

Obrir administració concursals